Havneregler


             Gjelder for brygge F, og plassene 8, 9, 10 og 11 brygge C.


1. Båtplassen kan kun disponeres av leietager. 

2. Framleie er ikke tillatt uten forutgående avtale.

3. Ved bytte av båt ber vi om en oppdatering av registreringen.

4. Sommersesong regnes fra 15 mai til 31. oktober. Vintersesong på brygge F, fra 1.nov - 1 mai

5. Båter i anlegget må være ansvarsforsikret, og ligger for eiers regning og risiko. 

6. Bruker av båtplassen er ansvarlig for skader på brygge og fortøyningsbommer utover normal slitasje. 

7. Båten må fortøyes forsvarlig, minst 4 punkter med gummifjæravlastere og nødvendig spring. Stålfjærer tillates ikke. 

8. Baugspyd og daviter skal ikke stikke inn over hovedbrygge, gummibåter etc, skal ikke lagres på brygga. 

9. Fendring må skje fra båten. Eventuell fendring av utliggere må avtales med utleier. 

10. Det skal være orden i havna og enhver dumping fra båten er forbudt. 

11. Septiktanker må ikke under noen omstendighet tømmes i havneområdet. 

12. Maks hastighet i havneområdet er 3 knop 

13. Båter som ligger på bryggen skal være sjødyktige.

14. Båtplassen kan sies opp på grunn av manglende sjødyktighet med øyeblikkelig virkning. 

15. Det skal være ro på bryggen fra kl 22.00. Fyll og bråk aksepteres ikke. 

16. Sykler, kalesjer, barnevogner eller annet utstyr skal ikke lagres på brygga. 

17. Parkering foregår på eget ansvar.

18. Leietagere av plassene 8, 9, 10 og 11 på brygge C kan fylle vanntank i sin båt på brygge F. 

19. Motor skal ikke gå unødvendig på tomgang på båtplassen.

20. Det er ikke tillatt å oppholde seg i båten over natten uten avtale.


                                  Reglene kan være gjenstand for noe regulering og er tilnærmet like reglene for brygge A, B, D og E.