Havneregler


             Gjelder for brygge F, og plassene 8, 9, 10 og 11 brygge C.

                                  Reglene er tilnærmet like reglene for brygge A, B, D og E.