Båtplasser kan tilpasses forskjellige størrelser i nordlig retning


     KONTAKTINFORMASJON

     Postadresse: Skaret Marina CO/Vinneng Kjærnesveien 119, 1407 Vinterbro Tlf. 99 23 20 03  E-post: bygg@mac.com

     Et småbåtmiljø for de som bruker fjorden.

velkommen2


            Brygge m parkering


Avgifter på parkering 200 m unna 2020 priser.


Landfestet ble flyttet 5 meter i nordlig retning i 2010. Det er 22 meter mellom utriggere på brygge E og F. I nordlig retning er det avtalefestet fri tilflott uten hidring.